Hemtjänst – gör ett aktivt val 

Idag ser man att fler och fler svenska kommuner erbjuder en valfrihet vad gäller val av hemtjänst. Konkret så innebär detta att du som är i behov av hemtjänst i Järfälla – eller du som anhörig – kan välja mellan privata alternativ eller traditionell hemtjänst utförd i kommunens regi

Vi skulle definitivt råda dig att se över alternativen. Hemtjänst kan anpassas och väljas utifrån hur dina unika behov ser ut. Det gör att den vård och de tjänster som inkluderas i din hemtjänst också blir anpassade och skräddarsydda för den typ av hjälp du behöver – och de unika behov du har. 

Hemtjänst i Järfälla är en populär lösning. Snarare än att man på ålderns höst tvingas flytta till ett boende för att få hjälp med allt från matlagning, hygien, med promenader och med att utföra enklare ärenden – handla, exempelvis – så kan man bo kvar i det egna hemmet och få professionell hjälp för att klara vardagens alla utmaningar och bestyr. 

Hemtjänst ger trygghet 

Tryggheten i att få bo kvar i den egna bostaden är en av de största fördelarna som finns med hemtjänst och det är också den mest givna anledningen till att man som äldre väljer denna lösning.

 Flyttar man till exempelvis ett äldreboende så rycks man upp ur en trygghet och man kan ha svårt att acklimatisera sig till ett nytt liv där man bor – förvisso i ett eget rum, men ändå – tillsammans med andra och tvingas anpassa sitt liv efter de rutiner som finns.

 Hemtjänst i Järfälla fungerar tvärtom: företag du anlitar anpassar sig efter dina rutiner och ser till att just din vardag fungerar som den alltid har gjort – men med skillnaden att du behöver hjälp med vissa moment. 

Välj rätt leverantör av hemtjänst 

Detta gäller emellertid inte för all typ av hemtjänst. Som inom alla andra branscher så finns det bättre och sämre leverantörer av tjänsten. Vill du göra ett aktivt val och välja hemtjänst från en privat aktör snarare än kommunen så måste du också undersöka och se över vad som inkluderas i tjänsten, hur pass hög kostnaden är samt hur omdömen och betyg ser ut. 

Klart står att du med rätt val av hemtjänst i Järfälla kan få en skräddarsydd, behovsanpassad lösning för just dig. Lika klar står emellertid också att ett felval kan få riktigt trista konsekvenser. Var noggrann innan du väljer!